Drag to reposition your photo
لغو
ذخیره

kasra

مرد. زندگی میکند در کرج, ایران. متولد اردیبهشت 21, 1982.
سلام
پسند (1)
Loading...
1
خوبی ؟مهدیه ام
اسفند 30, 2019
من برم استراححت کنم فردا ساعت یازده اون طرف منتظرتم
اسفند 30, 2019
kasra
باشه
اسفند 30, 2019
kasra
یک غزل مهمان من باش و پس از آن شب بخیر نرم نرمک دستی افشان پای کوبان شب بخیر وسعت غم‌های ما را نیست مرزی آشکار زین سبب لختی قلم بر ما بگریان شب بخیر
پسند (3)
Loading...
3
mona2
زیبااا
1
1
اسفند 12, 2019
kasra
کهنه فروش تو کوچمون داد میزد کهنه می خریم، وسایل شکسته و پاره و پوره می خریم، بی اختیار فریاد زدم قلب شکستم می خری؟ گفت که اگه ارزشی داشت، کسی اونو نمی شکست.
پسند (3)
Loading...
3
kasra
پسند (2)
Loading...
2
kasra
سلام شب به خیر
پسند (2)
Loading...
2
شیما تهرانی
خب
1
1
اسفند 1, 2019
kasra
خب جمالت
اسفند 1, 2019
شیما تهرانی
عععععععع
1
1
اسفند 1, 2019
mona2
سلام
1
1
اسفند 1, 2019
kasra
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
پسند (4)
Loading...
4
mona2
شبتون بخیر
1
1
بهمن 8, 2019
kasra
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
پسند (4)
Loading...
4
mona2
ایول
1
1
بهمن 8, 2019
ارشان مختاری
دقیقا
1
1
بهمن 10, 2019
kasra
سلام
پسند (4)
Loading...
4
mona2
سلام رفیق
بهمن 8, 2019
mona2
خوش اومدی
بهمن 8, 2019
ارشان مختاری
درود
بهمن 10, 2019
reza
سلام. خوش اومدین 🌹☺
بهمن 10, 2019
kasra
سلام شب به خیر
پسند (4)
Loading...
4
kasra
کاور خود را به روزرسانی کرد
پسند (5)
Loading...
5
لود بیشتر