Drag to reposition your photo
لغو
ذخیره

ali-kooh

مرد. زندگی میکند در رودسر, ایران. متولد اردیبهشت 1, 2017. ازدواج کرده.
دربـاره من
هر چیز که در جسن آنی آنی.....
5 خوشم آمد ها
سرگرمی » کتابفروشی
10 خوشم آمد ها
هنرمند، گروه یا چهرهی عمومی » نویسنده

Wall Comment

ارشان مختاری
ممنون که همیشه هستی هر وقت میام می بینم هستی یکم دل گرم میشم بازم مممنون داداش گلم
پسند (1)
Loading...
1
ali-kooh
درود .خواهش
1
1
اردیبهشت 6, 2020