ارشان مختاری

Male. Lives in تهران,  Iran, Islamic Republic of. Born on January 27, 1985
About Me
با تو من شعر گفتم بیخیال
تکواژه ها
وقتی واژه ها از تک واژه ها تبعیت نمی کنند...View More
جواد صابر مختاری
4 Likes
Artist, Band or Public Figure » Writer
ارشان مختاری
 likes this.
ارشان مختاری
امروز هفت نفر عضو سایت شدن یکم بیشتر فعالیت کنید که کاربرا بمونن و فعالیت کنن اگه مشکلی هم دارن بهشون کمک کنید
ارشان مختاری
ارشان مختاری
تاثیر داروی کنترل کلسترول در درمان آلزایمر http://poemse.com/2019/04/07/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db...
ارشان مختاری
سیمئونه: چرا در نوکمپ سر ما را می‌برند؟ http://poemse.com/2019/04/07/%d8%b3%db%8c%d9%85%d8...
ارشان مختاری
باز از فردا کار شروع میشه استرس های بی پایان
and  liked this
mona2
خخخخ..برو کار کن مگو چیست کار 😁😁
ارشان مختاری
خخخ
ارشان مختاری
13 خوشی رو برا تون ارزومندم به امید ایرانی شکوفا و....
and  liked this
ارشان مختاری
از تو هم دل کَندم و دیگر نپرسیدم ز خویش چاره ی معشوق اگر عاشق از او دل کند چیست؟ 👤 #فاضل_نظری
 likes this.
ارشان مختاری
مرا هزار امید است و هر هزار تویی.... 👤 سیمین بهبهانی
 likes this.
ارشان مختاری
‌ محبوبم ؛ اگر روزی از تو درباره من پرسیدند زیاد فکر نکن ! مغرور به ایشان بگو : دوستم دارد بسیار دوستم دارد ... #نزار_قبانی...View More
 likes this.
Load More