انجمن

اسم بگو

با آخرین کلمه اسم قبلی یه اسم بگو تکرای نباشه و گرنه حذف میشه

پاسخ به این موضوع به اشتراک بگذارید در جدول زمانی من

28 پاسخها

Avatar

ارشان مختاری·

ارشان

اسم: ارشان
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: aršān) دلیر، دلاور، درست، (در اعلام) نام پسر اردشیر دوم و نام پسر ارته باز که یونانیان وی را 'آرسنیس' نوشته اند - (به فتح الف و کسر یا سکون ر) مرکب از ارش به معنای عاقل و دانا + ان پسوند کثرت یا مداومت، بسیار دانا، بسیار هوشمند، نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
Avatar

مینا محمودی·

نیما
Avatar

ارشان مختاری·

minaa نوشت :
نیما


نیما
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: nimā) نام کوهی است حوالی نور، (در اعلام) نام یکی از اسپهبدان تبرستان، تخلص شعری علی اسفندیاری (نیما یوشیج) شاعر نوپرداز (1276 ـ 1338) - نام آور و نامور، علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج شاعر معروف ایرانی قرن چهاردهم
Avatar

ارشان مختاری·

ارمان

اسم: ارمان
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: آرمان، آرزو، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار خسروپرویز پادشاه ساسانی
Avatar

ارشان مختاری·

MAHDI_F نوشت :
نیوشا


نیوشا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: niyušā) (در قدیم) شنوا، شنونده، (به مجاز) یادگیرنده، آموزنده - شنوا، شنونده
Avatar

ارشان مختاری·

ابتین
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: آبتین، روح کامل، انسان نیکو کار، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
Avatar

ارشان مختاری·

نارین
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: nārin) (عربی ـ فارسی) (نار + ین (پسوند نسبت) )، منسوب به نار، آتش، (به مجاز) سرخ رنگ (زیبا) - منسوب به نار، تر و تازه
Avatar

مینا محمودی·

رستم
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: rostam) کشیده بالا، بزرگ تن، قوی اندام، (در قدیم) (به مجاز) مرد شجاع و نیرومند، (در اصل) نام پهلوان معروف شاهنامه است - در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس (بالش، نمو) + تهم (دلیر، پهلوان )، نام پهلوان شاهنامه
Avatar

ارشان مختاری·

ماندانا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: 1واژهای عبری به معنای عنبر سیاه 2دانایی که دیگران را به دانایی وامی دارد 3ماندنی و نمیرا 4دختر آژی دهاک و مادر کوروش کبیر - عنبر سیاه، نام دختر آستیاگس آخرین پادشاه ماد و همسر کمبوجیه و مادر کوروش پادشاه هخامنشی
Avatar

مینا محمودی·

الینا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: نعمت و فراوانی برای ما - نام روستایی در نزدیکی رودیار