باشد که زندگی
زندگی‌ست,,,
امروز در دست من و
دوش در دست تو و
فردا ... مالِ دیگری‌ست،
تنها به یاد آر که رویاها نمی‌میرند.
تو رویاها را ورق بزن!#سید_علی_صالحی