نمی دونم چیکار کنم اپ تو گوشی خودم درست شده خخخ برام افکت میاد عکس پروفایلم چشمک میزنه