من اسکندر نیستم
نه من کروش کبیر نیستم،
که نیمی از جهان برای من باشد.
در کنج تاریک اتاق
شاعری افسرده‌ام
که آرزویش
فتح چشمان توست.

شاعر اویس دلبری