سلام.شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹( اولین روز هفته تان بخیر

گويي زمستان هم اثري بر باغچه صبح نداشته.
اين باغچه هميشه بيدار است و
با بانگ خوش‌رويش همه را به سرمستي فرا مي‌خواند.
درود بر دستان ما،
كه با گرماي «سلام»، يخ كينه ها را آب خواهيم كرد
صبح زیباتون بخیر

image