درباره فیس بوک ایران ، شبکه اجتماعی تکواژه ها

فیس بوک ایران شبکه اجتماعی تکواژه ها از سال 1390 شرع به کار کرد فیس بوک ایران یا شبکه اجتماعی تکواژه ها یکی از قدیمی ترین شبکه های اجتماعی ایرانی می باشد