آمار سایت
1
کاربران آنلاین
نظرات:
1
نظر درباره موارد:
4.9k+
نظرات به پروفایل ها:
129
گروه ها:
13
صفحات:
6
تصاویر:
2.8k+
آلبوم های تصاویر:
319
نظرسنجی ها:
5
کاربران:
1k+
به روز رسانی وضعیت:
1.5k+
کمک به سایت
    با دعوت از دوستان خود از سایت حمایت کنید

#نزار_قبانی

ali-kooh
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
میدانستم که تو سیبی هستی از بهشت ... اما کنار دریا که دیدمت دانستم که تو باغ بهشتی از پای تا به سر #نزار_قبانی
2 کاربر از این خوشت آمد
ارشان مختاری
‌ محبوبم ؛ اگر روزی از تو درباره من پرسیدند زیاد فکر نکن ! مغرور به ایشان بگو : دوستم دارد بسیار دوستم دارد ... #نزار_قبانی
نفر 1 خوششان آماده از این
نمایش بیشتر