بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره

شاعر گمنام

مرد. زندگی میکند در تبریز, ایران.
شاعر گمنام
در حال حاظر دوست است با
4 کاربر از این خوشت آمد
شاعر گمنام
در حال حاظر دوست است با
نفر 1 خوششان آماده از این
شاعر گمنام
تویی که اینترنتو پوکوندی لاخواهر؟ لامادر؟ هوا رو هم بگیرین قشنگ بمیریم تو آرامش با این همه آزادی چه کنیم!
3 کاربر از این خوشت آمد
ارشان مختاری
شعر بنویس خخخخ
شاعر گمنام
فک کن شعر بود کی به کیه تاریکیه خخخخ
ارشان مختاری
نه بابا از زیادی نور داریم کور میشیم
شاعر گمنام
آقا شعر بود این سبک شعر امیریه خخخ ما چه کم از نیما داریم؟ خخخخ
ارشان مختاری
خیلی هم عالی
شاعر گمنام
فدات
شاعر گمنام
موتور جست و جوی پارسی جو http://parsijoo.ir
شاعر گمنام
در حال حاظر دوست است با
2 کاربر از این خوشت آمد
شاعر گمنام
شب خوش
2 کاربر از این خوشت آمد
مینا
شب و روزتون خوش
شاعر گمنام
ممنون🌼
شاعر گمنام
ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع این گرگی شبان شما نیز بگذرد پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست هم بر پیادگان شما نیز بگذرد ای دوستان خواهم که به نیکی دعای سیف یک روز بر زبان شما نیز بگذرد
3 کاربر از این خوشت آمد
شاعر گمنام
در باغ دولت دگران بود مدتی این گل، ز گلستان شما نیز بگذرد آبی‌ست ایستاده درین خانه مال و جاه این آب ناروان شما نیز بگذرد
3 کاربر از این خوشت آمد
شاعر گمنام
بیش از دو روز بود از آن دگر کسان بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم تا سختی کمان شما نیز بگذرد
3 کاربر از این خوشت آمد
شاعر گمنام
ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن تأثیر اختران شما نیز بگذرد این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد
3 کاربر از این خوشت آمد
نمایش بیشتر