بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره

شاعر گمنام

مرد. زندگی میکند در تبریز, ایران.

به روز رسانی وضعیت

شاعر گمنام
تویی که اینترنتو پوکوندی لاخواهر؟ لامادر؟ هوا رو هم بگیرین قشنگ بمیریم تو آرامش با این همه آزادی چه کنیم!
3 کاربر از این خوشت آمد
ارشان مختاری
شعر بنویس خخخخ
شاعر گمنام
فک کن شعر بود کی به کیه تاریکیه خخخخ
ارشان مختاری
نه بابا از زیادی نور داریم کور میشیم
شاعر گمنام
آقا شعر بود این سبک شعر امیریه خخخ ما چه کم از نیما داریم؟ خخخخ
ارشان مختاری
خیلی هم عالی
شاعر گمنام
فدات