تکواژه ها
تکواژه ها

تکواژه ها

10 اعضا

یک شبِ ابری کسی از در بیاید ، فکر کن
در دلِ پائیــــز ، شهریور بیاید فکر کن

قطره های خیسِ چشمانت خوشامدگوی او
آسمانِ عشق ، ابری تر بیاید فکر کن

نم نمِ پائیز و یک شهر از غمِ پائیز ، خیس
عطرِ باران خورده ی شبدر بیاید فکر کن

خنده را مرهم کنی و چای لیمو دم کنی
در خـــزانِ آرزو ، باور بیاید فکر کن

سمتِ در باشد حواست حس کنی دستانِ او
روی موهایت نوازشگر بیاید فکر کن

از شمیمِ مهربانی خانه ات لبریزِ عشق
فصلِ دلتنگی پس از این سر بیاید فکر کن


#مهدی_حبیبی

ای زلف یار
این همه گردنکشی چرا
آخر تو هم فتاده و ما هم فتاده ایم

#صائب_تبریزی

هيچ كسی تلخی لبخند مرا درک نكرد

های های دل ديوانه ی من پنهانی است

گاهی دلم برایت ، از عشق می نویسد
#ارشان_مختاری

image

دراين زمان خزان زده ي
بي تاب
كه هي سرميخورد به
سمت وسوي
غروب دلگيروتنها افزا
تنها
ياد
توست
كه با من است

دراين سرگران رو به غروب...


شيرين كريمي🍃🌺🍃