تکواژه ها
تکواژه ها

تکواژه ها

13 اعضا

آفتابا بار دیگر خانه را پرنور کن
دوستان را شاد گردان دشمنان را کور کن

از پس کوهی برآ و سنگ‌ها را لعل ساز
بار دیگر غوره‌ها را پخته و انگور کن...

#مولانا

خورشید در برابر شب دیر کرده است
شب در گلوی پنجره‌ها گیر کرده است

در این شبِ لجوج، نشانِ ستاره نیست
این شب، هزار آینه را زیر کرده است

شب مثلِ بختکی‌ست که افتاده روی ماه
خورشید را ز جانِ خودش سیر کرده است

آنک چرا سوارِ سپیده ز ترس ِ شب
در گرمگاهِ حادثه، تاخیر کرده است

با یوسف رمیده ز دستانِ شب بگو
این خوابِ تلخ را به چه تعبیر کرده است؟!

این شب چرا به نقطه‌ی پایان نمی‌رسد
این شب که نسلِ آینه را پیر کرده است؟!

#یدالله_گودرزی

موهای تودردست من خسته کمنداست

دیوانه دلم بر دل زیبای تو بند است

میشد که خریدار شوی بر دل زارم

پرسش کنی این قلب پر از غصه به چند است

#مسعود_اردلان

وقتی که خدا عشق الهی دارد
عاشق شدن من چه گناهی دارد؟
انگار که مجنون دلم می دانست
بن بست دلم سمت تو راهی دارد

#ولی_الله_تیموری_مبین_بروجردی

چرا حرف دلم گفتن ندارد
دلت جایی برای من ندارد
نشسته‌‌ بر لبانت ‌غنچه ی گل
لبانم حق گل چیدن ندارد

ولی‌الله تیموری مبین بروجردی