خونه های قدیمی آپشن های باصفایی داشتن
حوضچه و باغچه
و حیاط دلباز
تابستون های پشت بوم خوابی🙄
زمستون ها با علاءدین 🔥
دورهمی های خانوادگی⁦❤️⁩
اون موقع ها حتی اگه امکانات کم بود اما صفا بود صمیمیت بود
شاعر چه زیبا گفت
در کلبه ما رونق اگر نیست، صفا هست
آنجا که صفا هست، نور خدا هست
یک لقمه نان با محبت
در سفره فقر فقرا هست
.
#خودنویس
#خانه_تاریخی
#فرهنگ_ایرانی
#معماری_ایرانی
#حوضچه
#باغچه
#اصالت
#تاریخ_ایران

image