"زندگی را طلاق ندهید."
این یعنی اینکه خودتون رو
از خوشی های دنیا و زندگی؛
محروم نکنید
در مقابل مشکلات؛
تسلیم نشید
و زانوی غم بغل نگیرید.
خودتون رو دوست داشته باشید
و به خودتون و خواسته هاتون
احترام بذارید
یادتان باشد بهترین دوست شما "تصویرهای ذهنی خوب شما از خودتان" است