بکشید تا موقعیت عکس تغییر کند
لغو
ذخیره

شاعر گمنام

مرد. زندگی میکند در تبریز, ایران.

به روز رسانی وضعیت

شاعر گمنام
دوست داشتن كسي كه دوستتان ندارد مثل اين است كه در اسکله منتظر قطار باشيد🙃 #تکتاز
2 کاربر از این خوشت آمد