5 خوشم آمد ها
سرگرمی » کتابفروشی
10 خوشم آمد ها
هنرمند، گروه یا چهرهی عمومی » نویسنده
حرفهای بنفش
10 کاربران
آموزش های سایت
9 کاربران
جنگ پاوه / حماسه پاوه
5 کاربران
گروه (دوستان با مرام)
5 کاربران
راهب (دیس لاو)
4 کاربران
music1
7 کاربران
موسیقی
خاطرات ماندگار
20 کاربران
ایران ما
19 کاربران
mona2
"تو" که از کوچۂ غمگین دلم می‌گذری! "تو" که از راز دلم با خبری! "تو" چرا رسم وفایت گم شد؟! برق چشمان سیاهت گم شد؟... نمایش بیشتر
پسند (1)
Loading...
1
mona2
حرف‌هایی هست که هرگز نباید گفت. حرف‌هایی هست که اصلا نباید شنید. ولی همین حرف‌های نگفته و نشنیده اگر توی دلت بماند غم باد میشود و دلت را تاریک می‌کند. شاید باید به باد بسپاریم. شاید باید به آب بگوییم.... نمایش بیشتر
پسند (1)
Loading...
1
mona2
هی فلانی! زندگی شاید همین باشد؟ یک فریب ساده و کوچک. آن هم از دست عزیزی که تو دنیا را جز برای او و جز با او نمی خواهی... نمایش بیشتر
پسند (1)
Loading...
1
mona2
هزار درد مرا، عاشقانه درمان باش هزار راه مرا، ای یگانه پایان باش برای آنکه نگویند، جسته‌ایم و نبود تو آن‌که جسته و پیداش کرده‌ام، آن باش... نمایش بیشتر
پسند (1)
Loading...
1
mona2
آدمی اگر بهترین هم باشد از زبان مردم آسوده نیست، زیرا: اگر بسیار کار کند، می‌گویند احمق است ! اگر کم کار کند، می‌گویند تنبل است! اگر بخشش کند، می‌گویند افراط می‌کند!... نمایش بیشتر
پسند (1)
Loading...
1
mona2
و دوست داشتن، ایستادن زیر باران‌ها و با هم خیس شدن نیست که ツ «دوستی» آن است که یکی برای دیگری چتری شود و دیگری، هیچ‌گاه نفهمد که: چرا هیچ‌وقت خیس نشده است... نمایش بیشتر
پسند (1)
Loading...
1
mona2
یه وقت چشمت رو وا می کنی و می بینی کسی که برات از همه عزیزتر بوده... کسی که همه زندگی ات بوده... کسی که تا چند روز پیش فکر می کردی با وفاترین فرد زندگی ات بوده و دوستت داره... کسی که حتی فکرش را نمی ک... نمایش بیشتر
پسند (1)
Loading...
1
mona2
گفته بودی تا ابد همراه می‌مانی، نماندی! گرچه گفتی شب که باشم ماه می‌مانی، نماندی! گفته بودم درد و درمانم شدی، پرسیده بودم تا ابد در سینه ام چون آه می‌مانی؟! نماندی!... نمایش بیشتر
پسند (1)
Loading...
1
mona2
دست برداریم از اگر شانس بیاورم ... اگر دولت حقوق‌ها را اضافه کند ... اگر خانمم این ‌طوری بود ... اگر اوضاع این شکلی بشود ...... نمایش بیشتر
پسند (1)
Loading...
1
mona2
💎✍ هیچکدام ازما نمی دانیم چقدرزمان اززندگی دردنیابرایمان باقی مانده است🍃💜 آنچه که درانتها... نمایش بیشتر
پسند (1)
Loading...
1
لود بیشتر